Sıvı El-Cilt Dezenfektan

 

 

Kullanım Şekli

Eller için en hızlı ve en etkin dezenfeksiyonu temin etmek için geliştirilmiş el ve cilt dezenfeksiyon maddesidir. Formüle ediliş şekliyle bakteri, fungus ve virüslere karşı etkin dezenfeksiyondur. Cilt üzerinde uzun süreli bakteriyostik etki sağlar. %85’in üzerinde doğada parçalanma özelliğine sahiptir. Elleri yumuşatır.Üründen 3 ml avucunuza dökün. Ellerinizin tüm yüzeyini ıslatacak şekilde 30 saniye kadar ovalayın.

Ambalajı açılmış ürün belirtilen koşullar altında depolanması halinde raf ömrü sonuna kadar kullanılablir.

Ürünün raf ömrü 16°C - 25°C arasındaki sıcaklıklarda depolanması halinde 1 yıldır

 

Formülasyon Şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%):

Ethanol (CAS No: 64-17-5 / EC No: 200-578-6): %72

Propan-2-ol (CAS No: 67-63-0 / EC No: 200-661-7): %6

Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC (C12-18)) (CAS No: 68391-01-5 / EC No: 269-919-4): %1

Uyarılar :

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

 

 

İlkyardım önlemleri: Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın. Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin. Solunması halinde, maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. Yutulması halinde, ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Ciltle temas halinde, rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Gözlerle temas halinde, kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Spesifik antidotu yoktur. Belirtilere göre müdahale edilir.

 

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’İN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Üreticinin önerilerini okuyun ve takip edin. Gerekli koruyucu giysileri giyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice elleçleyin. Kaplar kullanılmadığında sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edilmelidir. Sis oluşumundan kaçının. Ürün 

alevlenirdir. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketleri elleçlemeyin. Boş kapları yeniden kullanmayın.

Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Uyumsuz maddelerden uzak tutun. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutun. Sadece orjinal kabında muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Kapları dik bir şekilde tutun. Kapları hasardan koruyun.

Arılar için zehirlidir.

 

Zararlılık İfadeleri:

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem İfadeleri:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

 

    

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Seyreltme Oranı

Uygulama dozu

Uygulama aralığı / Temas Süresi

S.aureus ATCC 6538;

P.aeruginosa ATCC 15442;

E.coli ATCC 10536;

E.hirae ATCC 10541;

C.albicans ATCC 10231;

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404;

Poliovirus Type 1,LSc-2ab;

Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5;

Murine norovirus. strain S99 Berlin

El-Cilt Dezenfektanı / Ele dökülür ve eller ovulur.

%100

3 ml

Gerekli görüldüğünde uygulanır.

 

Sıvı El-Cilt Dezenfektan